Consilierea psihopedagogică

Consilierea reprezinta o asistenta individualizata acordata persoanelor care se confrunta cu probleme educative, sociale, personale, profesionale.

Consilierea psihopedagogica reprezinta un demers profesional organizat, structurat, cu mijloace si tehnici specifice, in cadrul caruia un consilier acorda asistenta si sprijin unor persoane normale psihic, dar care sunt intr-un moment de dificultate, de impas existential.

Consilierea este recomandata persoanelor care doresc sa atinga un nivel de viata superior, sa depaseasca anumite obstacole sau sa-si construiasca „strategii de viata“ personale.

Tipuri de consiliere

Consiliere informationala: oferirea de informatii pe domenii/teme specifice.

Consiliere educationala: repere psihoeducationale pentru sanatatea psihoemotionala, fizica si sociala a copiilor si adolescentilor.

Consiliere pentru dezvoltarea personala: formarea de abilitati si atitudini care sa  permita o functionare personala si sociala flexibila si eficienta, in scopul atingerii starii de bine.

Consiliere suportiva: oferirea de support emotional si apreciativ.

Consiliere vocationala: dezvoltarea   capacitatii de planificare a carierei.

Consiliere de criza: asistarea psihologica a persoanelor aflate in dificultate.

 

Scopurile consiliereii psihopedagogice

Scopul central al consilierii este de a ajuta consiliatul sa-si exploreze, descopere, clarifice modalitatile de utilizare eficienta a resurselor personale. In functie de acest scop, consilierea psihopedagogica poate genera:

● Facilitarea schimbarilor comportamentale.

● Intarirea capacitatilor de a face fata problemelor.

● Ameliorarea relatiilor

● Stimularea potentialului personal

● Promovarea procesului decisional (CUM si DE CE sa ia anumite decizii = estimarea consecintelor + aprecierea valorilor implicate + ce influenteaza procesul decizional si cum functioneaza el).

 

Obiectivele consilierii psihopedagogice

1. PROMOVAREA SANATATII SI A STARII DE BINE: functionare optima din punct de vedere somatic, fiziologic, psihoemotional si social. Componentele starii de bine sunt:

Acceptarea de sine: atitudine pozitiva fata de propria persoana; acceptarea calitatilor si defectelor personale; perceptia pozitiva a trecutului si a viitorului.

Relatii pozitive cu ceilalti: incredere in oameni, sociabil, intim, nevoia de a primi si de a da afectiune, atitudine empatica, deschisa si calda.

Autonomie: independent, hotarat, rezista presiunilor de grup, se evalueaza pe sine dupa standarde personale, nu este excesiv preocupat de expectantele si evaluarile celorlalti.

Control: sentiment de competenta si control personalasupra sarcinilor, isi creaza oportunitati pentru valorizarea nevoilor personale, face optiuni conforme cu valorile proprii.

Sens si scop in viata: directionat de scopuri de durata medie si lunga, experienta pozitiva a trecutului, bucuria prezentului si relevanta viitorului, convingerea ca merita sa te implici, curiozitate.

2. DEZVOLTARE PERSONALA: cunoastere de sine, imagine de sine, capacitate de decizie responsabila, relationare interpersonala armonioasa, controlul stresului, tehnici de invatare eficiente, atitudini creative, optiuni vocationale realiste.

3. PREVENTIE: a dispozitiei afective negative, a neincrederii in sine, a comportamentelor de risc, a conflictelor interpersonale, a dificultatilor de invatare, a dezadaptarii sociale, a disfunctiilor psihosomatice, a situatiilor de criza.

 

Principii ale consilierii psihopedagogice

1. Relatia de consiliere este una confidentiala.

2. Relatia de consiliere este una permisiva. Consilierul nu ingradeste libertatea consiliatului de a avea propriile idei, concepte, opinii, convingeri.

3. Consilierul manifesta respect autentic pentru clientul sau, il accepta asa cum este, cu defecte si calitati, nu il judeca si nici nu il critica.

4. Consilierul gandeaste problemele clientului impreuna cu acesta. El il ajuta pe client/beneficiar sa se dezvolte/schimbe, nu ii ofera solutiile de-a gata.

5. Consilierea nu inseamna sfatuire. Consilierul nu da sfaturi consiliatilor sai, ci ii ajuta sa-si dezvolte un sistem propriu de rezolvare a problemelor.

Familie-comunicare o relaţie definitorie în dezvoltarea autonomiei şi identităţii

Cercetările psihologice pun în evidenţă importanţa familiei, în special a relaţiei mamă – copil, în învăţarea limbajului şi consecinţele acestui proces asupra evoluţiei intelectual-afective a copilului asupra capacităţii sale de comunicare, asupra construirii imaginii de sine. Pe de altă parte studiile lingvistice arată că mediul social influenţează anumite aspecte ale vocabularului şi structurii limbajului. Este tot mai evident că reuşita scolară, puternic dependentă de performanţa lingvistică, nu poate fi pusă cu necesitate pe seama coeficientului de inteligenţă şi că trebuie corelată cu particularitatile mediului în care a fost învăţat limbajul (Bernstein, 1975). În acest context, numeroşi cercetători consideră că limbajul este nu numai un “vehicul” al informaţiei care circulă între părinţi şi copii ci şi un purtător al valorilor şi atitudinilor (Mead, 1934), un instrument de construire a structurilor de profunzime ale personalităţii (schemelor de interpretare şi de actiune) – a competentei interactionale, a habitusurilor, care determină raportul general al individului cu lumea.

Bernstein considera că legatura dintre tipul de structură socială, forma de vorbire şi experienţa subiectivă este exprimată în conceptul cod sociolingvistic cu cele două variante principale de coduri: coduri restrînse şi coduri elaborate.

La nivel psihologic aceste coduri se deosebesc prin gradul în care exprimă şi permit manifestarea diferenţelor individuale şi în consecinţă, prin timpul de autoreglare al conduitei pe care îl implică.

Codul elaborat facilitează exprimarea intenţiilor personale într-o formă verbală explicită şi conduce la diferenţieri intelectuale şi afective între indivizi; el exprimă şi determină o tendinţă către autonomie şi control al sinelui.

Codul restrîns inhibă exprimarea intenţiilor şi particularităţilor individuale, cultivînd mai degrabă similitudinile intelectuale şi afective. Reglarea conduitei este realizată prin mecanisme care ţin de identificarea statutară a individului. Codurile restrînse pot fi considerate coduri de status sau poziţionale deoarece rolurile decurg dintr-un sistem relaţional în care statusurile sunt definite şi respectate riguros. Codurile elaborate sunt coduri orientate spre persoane, fiind corelate unor roluri a căror exercitare depinde de atribute personale.

Elaborînd distincţia între codul restrîns şi codul elaborat, Bernstein distinge între familii poziţionale şi familii orientate către persoană.

Familiile poziţionale privilegiează un sistem slab sau închis de comunicare între părinţi şi copii; comunicarea este deschisă numai către cei care aparţin aceleiaşi clase statutare. În aceste condiţii raporturile de învăţare dintre adulţi şi copii sunt unidirecţionale, reciprocitatea nefiind posibilă decât în grupurile de egali (grupuri de aceeaşi vîrstă sau sex).

În familiile orientate spre persoane comunicarea este deschisă nu numai între membrii aceluiaşi grup ci şi între părinţi şi copii. Aici este posibil ca părinţii să fie socializaţi de copii aşa cum aceştia din urmă sunt socializati de cei dintîi.

Bernstein (1978) subliniază faptul că atunci cînd copilul învaţă să vorbească, el învaţă de fapt cerinţele structurii sociale. Experienţa copilului este transformată chiar de învăţarea generată de propriile sale acte de vorbire, aparent voluntare. Structura socială devine substratul experienţei sale, în mod esenţial prin consecinţele procesului lingvistic. Din acest punct de vedere, de cîte ori copilul vorbeşte sau ascultă, structura socială din care face parte este întărită în el iar identitatea lui socială este modelată. Structura socială devine realitatea psihologică a copilului în curs de dezvoltare prin însăşi modelarea actelor sale de vorbire.

Prin învăţarea codurilor restrînse, copilul dobîndeste, în familiile poziţionale, un puternic sentiment al identităţii sale sociale în detrimentul autonomiei şi al capacităţii de autocontrol. El va tinde să reproducă în experienţă principiul statuar al delimitărilor simbolice care guvernează structura socială pe care a interiorizat-o odată cu învăţarea limbajului. Prin comparatie, un copil socializat intr-o familie orientată către persoane dobîndeşte autonomie şi capacitate de control al sinelui, dar sentimentul identităţii sociale poate fi mai slab. El este capabil să reinterpreteze experienţa socializării personale, şi pornind de aici, principiile organizării sociale care au stat la baza acesteia pot fi schimbate.

Familiile aparţinînd categoriilor favorizate permit copilului un contact timpuriu cu formele culturii scrise prin intermediul competenţelor culturale ale mamelor. Aceşti copii au un nivel relativ ridicat al studiilor şi un capital cultural obiectivat în literatură, cultivînd jocuri educative care utilizeaza limbajul scris.

Ca şi limbajul verbal, scrierea este un mijloc de comunicare printre altele. Ea exprimă un raport simbolic al subiectului cu lumea, un mod particular de cunoaştere care permite gîndirii să se îndepărteze de caracterul imediat şi concret al actului şi să devină reflexivă, dar şi o formă particulară a puterii, bazată pe acest tip de cunoaştere.