Perioada antepreşcolară (1-3 ani)

Numită şi prima copilărie, perioada cuprinsă între 1 şi 3 ani reprezintă o etapă de dezvoltare generală intensă a copilului. Pînă la 15 luni se câştigă experienţa mersului, iar după 15 luni copilul devine deosebit de mobil şi nestatornic, absorbit de necesitatea cunoaşterii mediului său în toate detaliile. Între 18 luni şi 2 ani, copilul manifestă o intensă dezvoltare a comunicării verbale, începând chiar să-şi exprime dorinţele şi trebuinţele verbal. Perfecţionarea treptată a mersului, a capacităţilor de deplasare independentă declanşează modificări psihice ce au loc în întreaga perioadă antepreşcolară, copilul însuşindu-şi intensiv atitudini umane faţă de lumea nemijlocit înconjurătoare a obiectelor şi persoanelor. Copilul începe să dorească să-şi mulţumească părinţii şi este anxios atunci când ei nu sunt de acord cu el. Începe să înveţe să-şi controleze comportamentul.În această perioadă, comportamentul de ataşare trebuie să fie bine stabilit. Apar explozii de mânie, mai ales dacă nu îi sunt împlinite dorinţele de explorare. Acestea nu durează mult şi se diminuează pe măsură ce copilul învaţă să accepte constrângerile.La sfârşitul acestei perioade, copilul poate lega câteva cuvinte într-o propoziţie.